Podeľme sa ! 2021

Ctený duchovný otec, drahí farníci, milé deti vo farnostiach!

Obraciame sa na Vás s veľkou prosbou, ktorá znamená veľa pre tých,
v mene ktorých o ňu prosíme !
15. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2021 nezastaví ani náročná pandemická situácia na Slovensku. Toto pôstne podujatie podporované Konferenciou biskupov Slovenska má v tejto zložitej a sociálne náročnej dobe na Slovensku ešte väčší význam. Katolícke hnutie žien Slovenska aj na základe minuloročnej skúsenosti prosí týmto všetkých dobrodincov a fanúšikov Pôstnej polievky k podpore tohto podujatia prostredníctvo darcovského portálu: Podeľme sa
Súčasná situácia, ktorá nedovoľuje organizovať a podávať tradičnú pôstnu polievku otcami biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, či v rámci spoločenstiev nás vyzýva k pôstnemu podujatiu, ktoré si dokáže každá rodina či blízka skupina osôb zorganizovať u seba doma a výslednú hodnotu štandardnejšieho obeda darovať v prospech tohto pôstneho podujatia.
Predstaviteľky Katolíckeho hnutia žien Slovenska zvážili, že tohtoročný výťažok poputuje na výstavbu skromných piatich bytových jednotiek pre chudobné rodiny s deťmi, ktoré prišli o strechu nad hlavou a hrozí im reálne bezdomovectvo. Súčasťou tejto jednoduchej stavby budú aj ambulantné priestory pre prácu psychológa s mnohokrát zranenými deťmi ako aj dobrovoľnícke doškoľovacie centrum, aby mohli tieto sociálne vylúčené deti dobehnúť všetko zameškané. Plánovaný jednoduchý bytový dom vyrastie v Bernátovciach v blízkosti Košíc, kde sa katolícky kňaz otec Peter Gombita stará o zariadenie pre ľudí bez domova – Oázu – nádej pre nový život. V spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar otec Peter Gombita pripravil bezpečný domov už pre 12 ohrozených rodín v jednoduchých unimobunkách a v týchto dňoch obidve organizácie spoločne dokončili prvý bytový dom pre ďalšie 4 ohrozené rodiny. Dostupné sociálne nájomné bývanie, ktoré otec Peter Gombita so Spoločnosťou Úsmev ako dar na východnom Slovensku tvorí, je skutočným modelom stabilného, dlhodobého a bezpečného bývania pre zodpovedných rodičov, ktorým nízky príjem neumožňuje získať inú formu bývania pre zdravý, bezpečný vývoj a starostlivosť o svoje deti.
Ctení duchovní otcovia, plne si uvedomujeme, že sa vo Vašich farnostiach trápite situáciami, na ktoré sme nikto neboli pripravení. No pevne veríme, že Vy a Vaši veriaci nájdu cestu, ako podporiť toto dielo. My Vám môžeme prisľúbiť, že sa Vaši farníci môžu počas nasledujúceho 40 – dňového pôstneho obdobia tešiť na kontakt so svojimi diecéznymi otcami biskupmi, ktorí sa im prihovoria prostredníctvom svojich sociálnych sietí a na spomínanom darcovskom portáli : Podeľme sa
Na tejto webovej stránke nájdu všetci dobrodinci kontakt a spôsob, ako môžu svoj dar poukázať v prospech tohto podujatia alebo im odporúčame, aby svoj dar odovzdali Vám – správcom farností, ktorí dokážete zabezpečiť jeho adresné zaslanie do tejto celoslovenskej zbierky ako po iné roky.
Ctení duchovní otcovia, prosím, poďakujte v našom mene všetkým darcom, ktorí sa aj v tejto zložitej dobe dokážu podeliť. Opriebehu tohto podujatia počas nasledujúceho obdobia Vás budeme pravidelne informovať aj na stránke tkkbs.sk.
Zbierkový účet je nasledujúci :

Katolícke hnutie žien Slovenska Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava 46
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu – IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642
Uzatvorenie zbierky: 31.5.2021
So želaním požehnaných dní prinášajúcich veľa zdravia Vám ďakujú

Mária Demeterová
Katolícke hnutie žien Slovenska

o. Peter Gombita
Oáza - nádej pre nový život

prof. MUDr. Jozef Miklosko
Spoločnosť Úsmev ako dar

Kontakty, kde Vám radi zodpovieme akékoľvek otázky :
Katolícke hnutie žien Slovenska / Mária Demeterová: maria.demeterova@gmail.com, 0905 448 002
Spoločnosť Úsmev ako dar / Radoslav Dráb: drab@usmev.sk, 0903 63 05 05