Omšový poriadok

Omšový poriadok

FARSKÝ KOSTOL
-
BAZILIKA MINOR
SV.BENEDIKTA OPÁTA

Filiálny Kostol
Sv. Egídia

Filiálny Kostol
sv. Jána Bosca

Filiálny Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov

od 2. 8. do 8. 8. 2021

na týždeň po 18. nedeli v cezročnom období

Sväté omše vo farskom kostole - bazilike minor, sv. Benedikta, opáta

Pondelok

18:00

02.08

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Utorok

18:00

03.08

✝︎ Rodičia Veltyoví, brat Gustáv a starí rodičia

Streda

----

04.08

-----

Štvrtok

18:00

05.08

 Za zdravie a Božiu pomoc pre novomanželov Bendžalovích Jozef a Martina

Piatok

15:00

18:00

06.08

Sobášny obrad  ( bez sv. omše )

✝︎ Koloman Belica, manželka Viktória a ich rodičia

Sobota

----

07.08

----

Nedeľa

11:00

08.08

Na úmysel celebranta

Sväté omše vo filiálnom kostole Panny Márie pomocnie kresťanov v Psiaroch

Pondelok

----

02.08

----

Utorok

----

03.08

-----

Streda

----

04.08

-----

Štvrtok

----

05.08

----

Piatok

17:00

06.08

✝︎ Štefan Kéry ( 2. výročie )

Sobota

----

07.08

----

Nedeľa

08:00

08.08

✝︎ Ladislav Tomčáni, brat a rodičia

Sväté omše vo filiálnom kostole sv. Jána Bosca v Orovnici

Pondelok

----

02.08

----

Utorok

----

03.08

-----

Streda

----

04.08

-----

Štvrtok

----

05.08

----

Piatok

----

06.08

----

Sobota

----

07.08

----

Nedeľa

09:30

08.08

✝︎ Vdp. Ján Šutka  ( 7. výročie ) 

Sväté omše vo filiálnom kostole sv. Egídia

Pondelok

----

02.08

----

Utorok

----

03.08

-----

Streda

18:00

04.08

Za farníkov

Štvrtok

----

05.08

----

Piatok

----

06.08

----

Sobota

08:00

07.08

✝︎ Jozef Bosman, manželka Anna a rodičia z ob. strán  

Nedeľa

----

08.08

----

Kontakt : Vdp. Tomáš Gračka, farský administrátor Email : hronsky.benadik@nrb.sk
| Telefón : +421 45 689 31 98 | Mobil : +421 948 830 860