Omšový poriadok

FARSKÝ KOSTOL
-
Sv. Egídius

BAZILIKA MINOR
SV.BENEDIKTA OPÁTA

Filiálny Kostol
sv. Jána Bosca

Filiálny Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov

od 5. 6. do 11. 6. 2023

na týždeň po Slávnosti Najsvätejšej Trojice

Sväté omše vo farskom kostole - bazilike minor, sv. Benedikta, opáta

Pondelok

18:00

05.06

✝︎ Magda Gondová

Utorok

18:00

06.06

Za uzdravenie malého Lukáška

Streda

----

07.06

-------------------------

Štvrtok

18:00

08.06

✝︎ Jolana Gogová, manžel Július a Kňaz Andrej 

Piatok

18:00

09.06

Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe za manžela Martina

Sobota

----

10.06

-------------------------

Nedeľa

11:00

11.06

Na úmysel celebranta

Procesia Božie Telo

Sväté omše vo filiálnom kostole Panny Márie pomocnie kresťanov v Psiaroch

Pondelok

----

05.06

----------------------

Utorok

----

06.06

----------------------

Streda

----

07.06

----------------------

Štvrtok

18:00

08.06

Vincent Ráchala a vnuk Marek Kotora

Procesia Božie Telo

Piatok

----

09.06

----------------------

Sobota

----

10.06

----------------------

Nedeľa

08:00

11.06

Za veriacich

Sväté omše vo filiálnom kostole sv. Jána Bosca v Orovnici

Pondelok

----

05.06

----------------------

Utorok

----

06.06

----------------------

Streda

----

07.06

----------------------

Štvrtok

17:00

08.06

✝︎ Cyril Mišík, manž. Agnesa a rodičia z oboch strán

Piatok

----

09.06

----------------------

Sobota

----

10.06

----------------------

Nedeľa

09:00

11.06

✝︎ z  rod. Škvarkovej a Bratkovej

Procesia Božie Telo

Sväté omše vo filiálnom kostole sv. Egídia

Pondelok

----

05.06

----------------------

Utorok

----

06.06

----------------------

Streda

18:00

07.06

✝︎ Ján a Anna Bočákoví

Štvrtok

----

08.06

----------------------

Piatok

----

09.06

----------------------

Sobota

18:00

10.06

✝︎ Ladislav Javorek 30  dní

Nedeľa

----

11.06

----------------------