Omšový poriadok

FARSKÝ KOSTOL
-
Sv. Egídius

BAZILIKA MINOR
SV.BENEDIKTA OPÁTA

Filiálny Kostol
sv. Jána Bosca

Filiálny Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov