Omšový poriadok

Omšový poriadok

FARSKÝ KOSTOL
-
BAZILIKA MINOR
SV.BENEDIKTA OPÁTA

Filiálny Kostol
Sv. Egídia

Filiálny Kostol
sv. Jána Bosca

Filiálny Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov

od 23. 5. do 29. 5. 2022

na týždeň po Piatej veľkonočnej nedeli

Sväté omše vo farskom kostole - bazilike minor, sv. Benedikta, opáta

Pondelok

18:00

23.05

✝︎ Ladislav Jesenský, manželka Marta a syn Ladislav

Utorok

18:00

24.05

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Streda

-----

25.05

------------------------

Štvrtok

18:00

26.05

Za farníkov

Piatok

18:00

1. deň
deviat.

27.05

✝︎ Tibor Valachy 
( 3. výročie ) 

Sobota

15.00

28.05

Za mladomanželov 

Nedeľa

11:00

3. deň 
deviat.

29.05

Na úmysel celebranta 

Sväté omše vo filiálnom kostole Panny Márie pomocnie kresťanov v Psiaroch

Pondelok

----

23.05

----------------------

Utorok

17:00

24.05

Za farníkov 

Streda

----

25.05

----------------------

Štvrtok

17:00

26.05

Poďakovanie Pánu Bohu za Boží chrám a za dobrodincov

Piatok

----

27.05

----------------------

Sobota

----

28.05

----------------------

Nedeľa

8:00

29.05

✝︎ Michal Holos ( 20. výročie ) 

Sväté omše vo filiálnom kostole sv. Jána Bosca v Orovnici

Pondelok

----

23.05

----------------------

Utorok

----

24.05

----------------------

Streda

----

25.05

----------------------

Štvrtok

18:00

26.05

✝︎ Júlia Forgáčová

Piatok

----

27.05

----------------------

Sobota

----

28.05

----------------------

Nedeľa

09:30

29.05

✝︎ Filoména Gáfriková, brat Viliam a rodičia z oboch strán

Sväté omše vo filiálnom kostole sv. Egídia

Pondelok

----

23.05

----------------------

Utorok

----

24.05

----------------------

Streda

18:00

25.05

✝︎ Rodičia Kopčoví: Laurinc a Anna, ich vnuci a vnučky 

Štvrtok

----

26.05

----------------------

Piatok

----

27.05

----------------------

Sobota

18:00

2. deň
deviat.

28.05

✝︎ Ján Pánik a Miroslav Sasák

Nedeľa

15:00

29.05

sv. omša 
Hronský Beňadik pri soche 
sv. Urbana - / Vinice /

požehnanie viníc - Za farníkov 

Kontakt : Vdp. Tomáš Gračka, farský administrátor Email : hronsky.benadik@nrb.sk
| Telefón : +421 45 689 31 98 | Mobil : +421 948 830 860