Omšový poriadok

Omšový poriadok

FARSKÝ KOSTOL
-
BAZILIKA MINOR
SV.BENEDIKTA OPÁTA

Filiálny Kostol
Sv. Egídia

Filiálny Kostol
sv. Jána Bosca

Filiálny Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov

od 22. 11. do 28. 11. 2021

na týždeň po 34. nedeli v cezročnom období

Sväté omše vo farskom kostole - bazilike minor, sv. Benedikta, opáta

Pondelok

18:00

22.11

✝︎ Starí rodičia Križanskí a Miškovskí 

Utorok

18:00

23.11

Na úmysel celebranta

Streda

----

24.11

----------------

Štvrtok

18:00

25.11

✝︎ Štefan Kéry ( nedožitých 78 r. života )

Piatok

18:00

26.11

✝︎ Ján Švolík, manželka Mária, deti a rodičia 
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vašekovú

Sobota

----

27.11

----------------

Nedeľa

11:00

28.11

 Na úmysel celebranta 

Za farníkov 

Sväté omše vo filiálnom kostole Panny Márie pomocnie kresťanov v Psiaroch

Pondelok

----

22.11

----------------

Utorok

17:00

23.11

✝︎ Peter a Alexander Horboví 

Streda

----

24.11

----------------

Štvrtok

----

25.11

----------------

Piatok

----

26.11

----------------

Sobota

----

27.11

----------------

Nedeľa

08:00

28.11

✝︎ Rodičia Žemberyoví a zať Miloš

Sväté omše vo filiálnom kostole sv. Jána Bosca v Orovnici

Pondelok

----

22.11

----------------

Utorok

-----

23.11

----------------

Streda

----

24.11

----------------

Štvrtok

----

25.11

----------------

Piatok

----

26.11

----------------

Sobota

----

27.11

----------------

Nedeľa

08:00

28.11

✝︎ Michal Forgáč
( 6. výročie ) a rodina: Slabá, Horniaková a Forgáčová 

Sväté omše vo filiálnom kostole sv. Egídia

Pondelok

----

22.11

----------------

Utorok

----

23.11

----------------

Streda

18:00

24.11

✝︎ Jaroslav Bicka ( 30. deň )

Štvrtok

----

25.11

----------------

Piatok

----

26.11

----------------

Sobota

18:00

27.11

✝︎ Ján Derfényi ( 30. deň ) 

Nedeľa

----

28.11

----------------

Kontakt : Vdp. Tomáš Gračka, farský administrátor Email : hronsky.benadik@nrb.sk
| Telefón : +421 45 689 31 98 | Mobil : +421 948 830 860