Omšový poriadok

FARSKÝ KOSTOL
-
BAZILIKA MINOR
SV.BENEDIKTA OPÁTA

Filiálny Kostol
Sv. Egídia

Filiálny Kostol
sv. Jána Bosca

Filiálny Kostol Panny Márie pomocnice kresťanov

od 16. 1. do 22. 1. 2023

na týždeň po Druhej nedeli v období cez rok

Sväté omše vo farskom kostole - bazilike minor, sv. Benedikta, opáta

Pondelok

18:00

23.01

Za farníkov

Utorok

18:00

24.01

✝︎ starí rodičia Mizákoví, vnuk Vladimír a rodina Jesenská

Streda

----

25.01

-------------------------

Štvrtok

17:00

26.01

✝︎ Vincent Beňuš

Piatok

18:00

27.01

✝︎ Vilma a starkí Šutkoví

Sobota

----

28.01

-------------------------

Nedeľa

11:00

29.01

Na úmysel celebranta

Sväté omše vo filiálnom kostole Panny Márie pomocnie kresťanov v Psiaroch

Pondelok

----

23.01

----------------------

Utorok

17:00

24.01

✝︎ Ján Žembery 30 dní

Streda

----

25.01

----------------------

Štvrtok

----

26.01

----------------------

Piatok

17:00

27.01

✝︎ rodičia Kabinoví a ich rodičia z oboch strán

Sobota

----

28.01

----------------------

Nedeľa

08:00

29.01

✝︎ Michal a Katarína Bandzioví

Sväté omše vo filiálnom kostole sv. Jána Bosca v Orovnici

Pondelok

17:00

23.01

Poďakovanie Pánu Bohu pri výročí sobáša a prosba o ďaľšiu pomoc

Utorok

----

24.01

----------------------

Streda

----

25.01

----------------------

Štvrtok

----

26.01

----------------------

Piatok

----

27.01

----------------------

Sobota

----

28.01

----------------------

Nedeľa

09:30

29.01

Jaroslav Lovecký poďakovanie za 80 r. a prosba o B. pomoc

Sväté omše vo filiálnom kostole sv. Egídia

Pondelok

----

23.01

----------------------

Utorok

----

24.01

----------------------

Streda

18:00

25.01

✝︎ František Chlpík a syn Ľubomír

Štvrtok

----

26.01

----------------------

Piatok

----

27.01

----------------------

Sobota

18:00

28.01

✝︎ rodičia Holuboví a Bílkoví a ich deti

Nedeľa

----

29.01

----------------------