Pôstne obdobie

vo farnosti Hronsky Benadik

PRIAME PRENOSY svätých omší

Popolcová streda

17.2.2021 – 18:00

Prvá pôstna nedeľa

21.2.2021 – 08:00

Druhá pôstna nedeľa

09:30 – 28.2.2021

Tretia pôstna nedeľa

08:00 – 21.2.2021

Štvrtá pôstna nedeľa

14.2.2021 – 9:30

Piata pôstna nedeľa

21.2.2021 – 08:00