Sväté omše za život

Dátum sv. omše

Dekanát

Farnosť/Kostol

Čas sv. omše

 1.3. 2021

Bánovce nad Bebravou

Farský kostol Bánovcen/Bebravou

18.00

 2.3. 2021

Bošany

Farský kostol Bošany

7.00

3.3. 2021

Hronský Beňadik

Farský kostol Starý Tekov

17.30

4.3. 2021

Lužianky

Farský kostol Výčapy-Opatovce

17.30

5.3. 2021

Močenok

Farský kostol Močenok

18.00

6.3. 2021

Nemšová

Farský kostol Nemšová

8.00

7.3. 2021

Nitra

Farský kostol Nitra-Dolné mesto

7.30

8.3. 2021

Nitrianske Rudno

Farský kostol Zliechov

8.00

9.3. 2021

Nové Zámky

Farský kostol Dvory nad Žitavou

18.00

10.3. 2021

Radošina

Farský kostol Urmince

7.30

11.3. 2021

Štúrovo

Farský úrad Štúrovo

17.30

12.3. 2021

Šurany

Farský kostol Bánov

17.00

13.3. 2021

Topoľčany

Farský kostol Topoľčany

8.00

14.3. 2021

Trenčín

Diecézna Svätyňa Skalka

16.00

15.3. 2021

Vráble

Farský kostol Nevidzany

17.00

16.3. 2021

Zlaté Moravce

Farský kostol Tesárske Mlyňany

18.00

17.3. 2021

Želiezovce

Farský kostol Čaka

18.00

18.3. 2021

Mons. Viliam Judák

Nitra-Hrad

7.30

19.3. 2021

Michal Rajec

Nitra-Katedrála

7.00

20.3. 2021

František Šútor

Nitra-Katedrála

7.00

21.3. 2021

Marian Šuráb

Nitra-Katedrála

9.00

22.3. 2021

Marcel Cíbik

Nitra-Katedrála

7.00

23.3. 2021

Jozef Plutinský

Nitra-Hrad

7.30

24.3. 2021

Mons. Peter Brodek

Hronský Beňadik-kláštor

8.00

25.3. 2021

Mons. Štefan Vallo

Nitra-Katedrála

7.00

26.3. 2021

Mons. Marián Dragúň

Nitra-Kňazský seminár

7.15

27.3. 2021

Miroslav Cimerák

Nitra-kaplnka u Sestier karmelitánok

7.30

28.3. 2021

Miroslav Šidlo

Nitra-Kňazský seminár

7.15

29.3. 2021

Miroslav Šidlo

Nitra-Kňazský seminár

7.15

31.3. 2021

Martin Štofko

Nitra-Katedrála

7.00