Slávnostná Sv. omša

Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa sa v nedeľu 19. marca 2023 v Hronskom Beňadiku uskutočnila tradičná púť mužov, počas ktorej si tak pútnici uctili pestúna Božieho Syna Ježiša Krista a manžela Panny Márie. Pre účastníkov púte bol pripravený duchovný program, v rámci ktorého mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia v Bazilike minor sv. Benedikta opáta a mohli sa zapojiť do spoločnej modlitby posv. Ruženca. Vyvrcholením programu bola slávnostná sv. Omša, ktorú konečne po troch rokoch pandémie celebroval Mons. Dávid Bartimej Tencer, OFM Cap., diecézny biskup mesta Rejkjavík na Islande. Spolu s ním koncelebrovali rektor baziliky Mons. Peter Brodek, farár farnosti Hronský Beňadik Alexander Staník a ďalší kňazi. Biskup Dávid Bartimej vo svojej homílii upriamil pozornosť prítomných veriacich na príklad sv. Jozefa a jeho postoj a rešpekt pred Božím riadením. Príklad jeho charakteru a viery predložil aj súčasným mužom, akými by mali byť dobrými, starostlivými a milujúcimi synmi, manželmi, otcami, a popri nich aj ženy dobrými, starostlivými a milujúcimi dcérami, manželkami a matkami a toto by malo byť aj posolstvo, ktoré by si mali všetci odniesť vo svojich srdciach do svojich životov. V závere liturgickej slávnosti sa veriaci pomodlili litánie k relikvii Kristovej Krvi, uctili si relikviu a biskup Dávid Bartimej udelil prítomným pútnikom s relikviou Kristovej Krvi požehnanie. Na púti sa okrem mužov zúčastnili aj ženy a prítomné tak boli celé rodiny, mladí aj starí, ktorí tak spoločne mohli prežiť ako duchovnú atmosféru podujatia, tak aj objavovať genius loci tohto starobylého miesta počas prehliadky postupne obnovovaného kláštora a jeho jednotlivých expozícií, ktoré sú už prístupné verejnosti.
a