Hlavné púte

Hlavné púte v Hronskom Beňadiku

V nedeľu najbližšiu k sviatku sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19.marca

-Prvú májovú sobotu v kaplnke na Háji, z vďačnosti za ukončenie moru v Tekovskej župex

-Na sviatok Zoslania Ducha Svätého

-Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

-Na sviatok Krista Kráľa