Filiálny kostol
Panny Márie - Pomocnice kresťanov
v Psiaroch