Filiálny kostol
Panny Márie - Pomocnice kresťanov
v Psiaroch

Pondelok

----

23.01

----------------------

Utorok

17:00

24.01

✝︎ Ján Žembery 30 dní

Streda

----

25.01

----------------------

Štvrtok

----

26.01

----------------------

Piatok

17:00

27.01

✝︎ rodičia Kabinoví a ich rodičia z oboch strán

Sobota

----

28.01

----------------------

Nedeľa

08:00

29.01

✝︎ Michal a Katarína Bandzioví