Filiálny kostol
Panny Márie - Pomocnice kresťanov
v Psiaroch

Pondelok

----

05.06

----------------------

Utorok

----

06.06

----------------------

Streda

----

07.06

----------------------

Štvrtok

18:00

08.06

Vincent Ráchala a vnuk Marek Kotora

Procesia Božie Telo

Piatok

----

09.06

----------------------

Sobota

----

10.06

----------------------

Nedeľa

08:00

11.06

Za veriacich