Kostol Panny Márie

Filiálny kostol
Panny Márie - Pomocnice kresťanov
v Psiaroch

Pondelok

--

8.2

--

Utorok

--

9.2

--

Streda

--

10.2

--

Štvrtok

--

11.2

--

Piatok

--

12.2

--

Sobota

--

13.2

--

Nedeľa

08:00

14.2

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu ( č. d. 79 )

Kontakt : Vdp. Tomáš Gračka, farský administrátor Email : hronsky.benadik@nrb.sk
| Telefón : +421 45 689 31 98 | Mobil : +421 948 830 860