Kostol Panny Márie

Filiálny kostol
Panny Márie - Pomocnice kresťanov
v Psiaroch

Pondelok

----

23.05

----------------------

Utorok

17:00

24.05

Za farníkov 

Streda

----

25.05

----------------------

Štvrtok

17:00

26.05

Poďakovanie Pánu Bohu za Boží chrám a za dobrodincov

Piatok

----

27.05

----------------------

Sobota

----

28.05

----------------------

Nedeľa

8:00

29.05

✝︎ Michal Holos ( 20. výročie ) 

Kontakt : Vdp. Tomáš Gračka, farský administrátor Email : hronsky.benadik@nrb.sk
| Telefón : +421 45 689 31 98 | Mobil : +421 948 830 860