Kostol Panny Márie

Filiálny kostol
Panny Márie - Pomocnice kresťanov
v Psiaroch

Pondelok

----

26.09

----------------------

Utorok

17:00

27.09

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Luciu a Tatianu

Streda

----

28.09

----------------------

Štvrtok

----

29.09

----------------------

Piatok

----

30.09

----------------------

Sobota

----

01.10

----------------------

Nedeľa

08:00

02.10

✝︎ Zosnulí z rodiny Valkovičovej a Žabenskej 

Kontakt : Vdp. Tomáš Gračka, farský administrátor Email : hronsky.benadik@nrb.sk
| Telefón : +421 45 689 31 98 | Mobil : +421 948 830 860