Filiálny kostol sv. Jána Bosca v Orovnici

Po 17:00 † z rodiny Tencerovej Šimonovej a  Jablonciovej
20. 11.
 Ut
21. 11.
 St
22. 11.
 Št
23. 11.
 Pi 17:00 † Ľudmila Lancková a manžel Július
24. 11.
 So
25. 11.
Ne 9:30 † Ján Beták, manž. Darina a rodičia z oboch strán
26.11.

Hodnotnou pamiatkou Orovnice je rímskokatolícky kostol sv. Jána Boscu postavený r. 1935 na niekdajšom mieste staršej drevenej zvonice. Prevládajú v ňom architektonické prvky baroka a romantizmu. Stavbu kostola zabezpečovali saleziánski kňazi z Hronského Beňadika, Vdp. Taliga a Hlubík. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a nadstavanou vežou. Fasády členia lizénové rámy a obdĺžnikové okná v šambránach. Priečelie je zakončené murovaným lomeným štítom, do ktorého je vstavaná veža so združenými zvukovými otvormi a je zakončená ihlancom, na nárožiach so štyrmi malými ihlancami. Podobne sú zdobené nárožia štítu. Priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria je zaklenutý valenou klenbou s lunetami dosadajúca na rímsové hlavice pilastrov, na ktorej je dekoratívna maľba, biblické výjavy a medailóny s portrétmi svätých.