Filiálny kostol sv. Jána Bosca v Orovnici

Pondelok

17:00

23.01

Poďakovanie Pánu Bohu pri výročí sobáša a prosba o ďaľšiu pomoc

Utorok

----

24.01

----------------------

Streda

----

25.01

----------------------

Štvrtok

----

26.01

----------------------

Piatok

----

27.01

----------------------

Sobota

----

28.01

----------------------

Nedeľa

09:30

29.01

Jaroslav Lovecký poďakovanie za 80 r. a prosba o B. pomoc

Hodnotnou pamiatkou Orovnice je rímskokatolícky kostol sv. Jána Boscu postavený r. 1935 na niekdajšom mieste staršej drevenej zvonice. Prevládajú v ňom architektonické prvky baroka a romantizmu. Stavbu kostola zabezpečovali saleziánski kňazi z Hronského Beňadika, Vdp. Taliga a Hlubík. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a nadstavanou vežou. Fasády členia lizénové rámy a obdĺžnikové okná v šambránach. Priečelie je zakončené murovaným lomeným štítom, do ktorého je vstavaná veža so združenými zvukovými otvormi a je zakončená ihlancom, na nárožiach so štyrmi malými ihlancami. Podobne sú zdobené nárožia štítu. Priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria je zaklenutý valenou klenbou s lunetami dosadajúca na rímsové hlavice pilastrov, na ktorej je dekoratívna maľba, biblické výjavy a medailóny s portrétmi svätých.