Rímskokatolícka cirkev, Farnosť  Hronský Beňadik

Ak by ste chceli našej farnosti finančne pomôcť, urobte tak vložením svojho milodaru vkladom na účet, alebo ho vložte do pokladničky vo vstupe kostola.

Vopred vám vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň

Bankové spojenie


Slovenská sporiteľňa, a.s.


Č.ú.: IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706


IČO: 31935354