Veľkonočné trojdnie

Zelený štvrtok:

Svätou omšou na Zelený štvrtok cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína na Poslednú večeru, pri ktorej sa sám Pán Ježiš stal zmiernou obetou lásky Bohu Otcovi za nás. Celú pozornosť ducha treba zamerať na tajomstvo Eucharistie, kňazstva a na Pánovo prikázanie o bratskej láske.
Neverejná sv. omša bez účasti ľudu bude slávená v Hronskom Beňadiku vo farskom kostole – bazilike o 18. 00 hodine. Po sv. omši zotrváme hodinu v tichej adorácii s Kristom v Getsemani.

Veľký piatok:

V tento deň cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu. Je to deň pokánia a záväzného pôstu pre celú cirkev.
Obrady Veľkého piatku budú slávené neverejne bez účasti ľudu v Hronskom Beňadiku vo farskom kostole – bazilike o 15. 00 hodine. V Orovnici o 10. 00 hodine a v Hronskom Beňadiku o 11 .00 hodine sa prostredníctvom miestneho rozhlasu spolu pomodlíme Krížovú cestu. Večer o 19.00 sa Krížovú cestu pomodlíme prostredníctvom prenosu cez farskú stránku a facebookový profil farnosti z Kaplnky na Háji. Obetujeme ju za skoré ukončenie pandémie, otvorenie Božích chrámov a prinavrátenie sa ľudstva k Bohu.

Biela sobota:

V sobotu ráno o 7.00 vystavíme Najsvätejšiu Sviatosť a bude možné, prísť sa pokloniť do Božieho hrobu tak na Orovnici, Psiaroch i v Hronskom Beňadiku. Prosím, neupriamujme svoju pozornosť na peknú výzdobu v hrobe, ale na Eucharistického živého Krista. Je samozrejmé, že nemôžeme prejavovať úctu krížu bozkom. Dbajme na to, aby sme sa vyhli väčšiemu počtu ľudí a aby sme dodržovali všetky nariadenia a predpisy Úradu vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Poklona pri Božom hrobe sa ukončí v Psiaroch a na Orovnici o 18. 00 hodine a v Hronskom Beňadiku o 18. 30 hodine.
Vigília Pánovho zmŕtvychvstania bude slávená neverejne – bez účasti ľudu v Hronskom Beňadiku vo farskom kostole – bazilike o 19. 00 hodine. Procesia na oslavu vzkrieseného Pána sa v tomto roku konať nebude.